Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  סמכות בית משפט השלום

  במרבית הערים במדינת ישראל, ישנו בית משפט השלום. בתי משפט השלום, לצדם של בתי המשפט המחוזיים, מהווים את הבסיס המרכזי למערכת המשפט בישראל.

  סמכות בית המשפט השלום

  תוכן עניינים

  לבתי משפט השלום סמכויות רבות מאוד כאשר בית משפט השלום תל אביב, הוא מבין בתי המשפט העמוסים ביותר. הסיבה לכך טמונה בעיקר במיקומו הגאוגרפי, אשר הופך אותו לבעל הסמכות המקומית במקרים רבים.

  בית משפט השלום פועל מכוחו של חוק בתי המשפט, הקובע את סמכויותיו. בית משפט השלום דן בתיקים אזרחיים ופליליים כאחד ובנוסף, בעל סמכות מקבילה של בתי משפט נוספים, כדוגמת בית משפט לתביעות קטנות.

  ניתן לערער על פסק דינו של בית משפט השלום והערעור יידון בבית משפט מחוזי. אם מי מהצדדים מבקש לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, עליו יהיה להגיש בקשת רשות ערעור.

  סמכות בית משפט השלום

  סעיף 51 לחוק בתי המשפט קובע באלו עניינים רשאי בית משפט השלום, לדון. יש לציין כי סמכותו של בית המשפט המחוזי, היא סמכות שיורית. פירושו של דבר הוא כי כל עניין שאינו נתון לשיפוטו של בית משפט שלום, מצוי בסמכותו של בית המשפט המחוזי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   באלו עניינים ידון בית משפט השלום:

   1. תיקים פליליים: ככלל, בית משפט שלום ידון בעבירות פליליות שדינן קנס או עונש מאסר עד שבע שנים בלבד.
   2. תביעות כספיות: בית משפט שלום מוסמך לדון בתביעות כספיות אשר שוויין אינו עולה על 2.5 מיליון שקל. המבקש להגיש תביעה מעל סכום זה, יגישה לבית המשפט המחוזי. תובעים רבים בוחרים להגיש תביעה אל בית משפט השלום תל אביב ולא אל בית המשפט המחוזי, משיקולי אגרה.
   3. תביעות מקרקעין: כל תביעה בדבר שימוש במקרקעין, חזקה על מקרקעין או חלוקת מקרקעין, ללא קשר לשוויה הכספי של התביעה, תדון בפני בית משפט השלום. כל תביעה אחרת של מקרקעין, נמצאת בסמכותו של בית המשפט המחוזי.
   4. תביעות שכנגד: כל נתבע, רשאי להגיש תביעה שכנגד. בית משפט השלום ידון בתביעות שכנגד ובלבד שהן נובעות מאותו נושא או נסיבות. יש לציין כי התביעה שכנגד איננה מוגבלת בסכום וזאת בניגוד לתביעה המקורית, אשר תהיה עד לסך של 2.5 מיליון שקל.
   5. העברת דיון: בית משפט השלום הוא בעל סמכות מקבילה לדון בעניינים מסוימים של בתי משפט אחרים, כדוגמת בית משפט לענייני משפחה. כמו כן, רשאי בית משפט לתביעות קטנות, להעביר אל בית משפט השלום, תביעה אשר לטעמו, איננה ראויה לדון בבית משפט לתביעות קטנות.

   כאשר התביעה הוגשה בבית משפט לתביעות קטנות בתל אביב, תועבר זו אל בית משפט השלום תל אביב.

   בית משפט השלום תל אביב – עומס יתר

   לכל עניין משפטי ישנו בית משפט המוסמך לדון בו. הסמכות מתחלקת לסמכות עניינית ומקומית.

   הסמכות העניינית קובעת איזו ערכאה מוסמכת לדון בעניין, מבחינת מהות הנושא. האם מדובר בנושא הנמצא בסמכותם של בתי המשפט המומחים, או האם מדובר בעניין הנתון לשיפוטו של בית משפט השלום או המחוזי.

   תביעות רבות מצויות בסמכותו של בית משפט שלום, כאשר יש לקבוע איזה בית משפט שלום מוסמך לדון.

   בחלק נכבד מן המקרים, בית משפט השלום תל אביב הוא בעל הסמכות המקומית לדון. זאת משום מיקומו הגיאוגרפי. באזור תל אביב ישנו ריכוז אוכלוסייה גדול במיוחד ועיקר הפעילות העסקית, מתרחשת בו.

   לאור ריבוי התביעות המוגשות באזור תל אביב, נמצא בית משפט השלום תל אביב בעומס יתר. שופטיו מופקדים על תיקים רבים ועובדים תחת לחץ גדול.

   בהתאמה, נאלץ ציבור המתדיינים להמתין חודשים רבים עד לקבלת פסק דין בעניינם. אחד הפתרונות למצב זה הוא הגשת התביעות לבתי משפט שלום אחרים, באותו המחוז, בעל אותה סמכות מקומית. פתרון נוסף ויעיל הוא שימוש רב יותר במנגנונים אחרים לפתרון סכסוכים כגון גישור ובוררות.

   לכל עניין משפטי ישנו בית משפט המוסמך לדון בו. הסמכות מתחלקת לסמכות עניינית ומקומית

   הגשת תביעה – סמכות בית משפט השלום 

   בית משפט השלום מוסמך לדון בתביעות כספיות עד לסך של 2.5 מיליון ₪. לא פעם, מתלבטים תובעים, האם להגיש תביעתם בבית משפט השלום וזאת למרות כי מבחינת שווי התביעה, מקומה בבית המשפט המחוזי.

   ההתלבטות עולה בעיקר בשל סכום האגרה העומד על 2.5% מסכום התביעה. במסגרת בית משפט השלום, ניתן לתבוע רק עד לסך של 2.5 מיליון ₪ ואילו בבית המשפט המחוזי, תוגש התביעה מסכום זה ומעלה. בהתאם לזאת, יעלה גם סכום האגרה.

   מה קורה כאשר שווי התביעה הוא נמוך? לשם כך עומד לרשות התובע, בית משפט לתביעות קטנות. בסמוך לכל בית משפט השלום, ישנו גם בית משפט לתביעות קטנות. סכום התביעה בבתי משפט אלו עומד כיום על סך של 31,900 ₪.

   בית משפט השלום מוסמך לדון בעניינים הקבועים בסעיף 51 לחוק בתי המשפט. בית משפט השלום תל אביב הוא אחד מבתי המשפט העמוסים ביותר, בשל כך כי תביעות רבות מצויות בסמכותו המקומית. חשוב לנסות ולהקל על עומס זה על ידי הגשת התביעה בבית משפט שלום אחר, באותו מחוז, בעל אותה סמכות מקומית וכן, להשתמש במנגנונים נוספים לפתרון סכסוכים כדוגמת הליך הגישור.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף