Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישיהאם אפשר להתגרש בחו"ל?

אתם נמצאים בחו"ל ולא מתחשק לכם לעלות במיוחד לארץ רק כדי להתגרש. האם ניתן להתגרש בחו"ל? האם גירושין בחו"ל מוכרים על ידי הרבנות בארץ? ומה לגבי גירושין אזרחיים? על גירושין בחו"ל במאמר שלפניכם.

האם אפשר להתגרש בחו"ל?

בני זוג יהודים רבים מתגוררים בחו"ל במדינות שונות, חלקם בעלי אזרחות ישראלית שהחליטו לרדת מהארץ באופן זמני. בני זוג אלה, ככל בני זוג, עשויים להחליט להתגרש בעודם בחו"ל. השאלה שמתעוררת בעניינם היא: האם בני זוג אלה צריכים להתגרש בארץ, או שיש להם אפשרות להתגרש בחו"ל?

ובכן, התשובה לכך מתחלקת לשניים: גירושין על פי ההלכה, וגירושין אזרחיים. על פי ההלכה, נדרש בית דין יהודי שיגרש את בני הזוג באמצעות טקס הגט, ולגירושין אזרחיים אין שום תוקף הלכתי. מנגד, מבחינה אזרחית, החוק במרבית המדינות אינו מכיר בגירושין דתיים ומצריך הליך גירושין אזרחי.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

משום כך, בני זוג יהודים נשואים הנמצאים בחו"ל צריכים לעבור את שני ההליכים – גם גירושין על פי ההלכה בבית דין יהודי, וגם גירושין אזרחיים על פי החוק במדינה בה הם נמצאים.

גירושין בחו"ל בבית דין יהודי

בכל הנוגע לגירושין על פי ההלכה, במדינות רבות יש בית דין יהודי בו ניתן להתגרש כדת וכדין. בחלק מן המדינות יש בית דין יהודי רשמי הפועל בצורה סדירה, ובמדינות אחרות רב הקהילה מכנס הרכב בית דין במיוחד לצורך הגירושין.

לא כל גירושין בבית דין יהודי בחו"ל מוכרים על ידי הרבנות בארץ. לרבנות ישנה רשימה של בתי דין מוכרים, ורק גירושין שנערכו בבתי דין אלו זוכים להכרה גם בארץ.

בכדי לאשר את הגירושין בארץ, יש לפנות לבית הדין הרבני בבקשה ל"אישור גט". אם הגירושין נערכו בבית דין יהודי המופיע ברשימה, בית הדין יאשר אותם. אם לא, בית הדין יבחן את הגט בצורה דקדקנית, ויחליט האם לתת לו תוקף או להורות על "גט לחומרא".

גירושין דתיים בחו"ל אינם תקפים מבחינה אזרחית

כאשר בני זוג מתגרשים בבית הדין הרבני בארץ, יש לגירושיהם תוקף כפול: ראשית, הם נחשבים גרושים על פי ההלכה ומותר להם להינשא לאדם אחר, שנית, הם נחשבים גרושים מבחינת החוק לעניין הזכויות המשפטיות הרלוונטיות.

אולם, כאשר בני זוג מתגרשים בבית דין יהודי בחו"ל, גירושיהם תקפים רק מבחינה הלכתית ולא מבחינה אזרחית.

משמעות הדבר היא כי על פי החוק במדינה בה בני זוג אלה נמצאים, הם עדיין בגדר 'נשואים'. משכך, אם הם יחליטו להינשא בשנית, הם עלולים להיות מואשמים בעבירת 'ביגמיה' [ואפילו להיאסר על כך במדינות המחמירות בעבירת ביגמיה].

זאת ועוד, כאשר בני זוג אלה, הנחשבים נשואים מבחינה אזרחית במדינתם, יבואו לארץ, הם יצטרכו להתגרש גירושין אזרחיים בבית המשפט. אמנם מבחינת ההלכה גירושיהם תקפים (אם הם התגרשו בבית דין יהודי מוכר) ויתכן שהם אף יורשו להינשא בשנית, אך מבחינת המשפט האזרחי הם עדיין יצטרכו גירושין אזרחיים.

גירושין על ידי שליח

במקרה בו אחד מבני הזוג נמצא בחו"ל ובן הזוג השני נמצא בארץ, ישנה אפשרות הלכתית שבן הזוג שנמצא בחו"ל ימנה שליח שישתתף במקומו בטקס הגירושין. הבעל מְמָנֶה שליח לתת עבורו את הגט, והאשה מְמַנָה שליח לקבל במקומה את הגט. אופציה זו טובה למקרים בהם קיים קושי להעלות את בן הזוג לארץ או כאשר הוא מסרב לכך.

במקרים בהם קשה לאתר את אחד מבני הזוג בחו"ל, בית הדין עשוי לשלוח שליח לחו"ל כדי לאתר אותו. במידה והוא מאותר, שליח בית הדין מבקש ממנו למנות שליח שיבצע עבורו את הגירושין בארץ.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף