Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  ההזדמנות שלך לפנות דייר בעייתי

  חרדתו הגדולה ביותר של כל אדם המשכיר נכס, היא מצב שבו ייאלץ לפנות דייר בעייתי מן הנכס.

  ההזדמנות שלך לפנות דייר בעייתי

  בחלק ניכר מן המקרים, ניתן להימנע מסיטואציה כזו, על ידי בדיקה מדוקדקת של השוכרים הפוטנציאלים. על המשכיר לחתום על חוזה השכירות, רק כאשר בידיו נתונים המעידים על כך כי השוכר אמין ובעל יכולת כלכלית לשלם את שכר הדירה ואת חשבונות הנכס.

  נוסף על זאת, יש לעגן בחוזה את זכותו של המשכיר, לפנות את השוכר, במקרה של הפרה יסודית של החוזה. מומלץ גם לכלול סעיף של פיצויים מוסכמים, אותם ישלם השוכר למשכיר, במידה וגרם השוכר, נזקים לנכס.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אנו מבינים אם כן, כי בחירה זהירה של השוכר, יכולה למנוע מצב של פינוי מדירה ועריכה נכונה של חוזה השכירות, תסייע להתמודד עם סיטואציה זו, במידה ותתרחש.

   כיצד נדע לזהות מיהו שוכר טוב ואמין ומי איננו כזה? מהם הסעיפים החשובים בחוזה השכירות וכיצד יכולים משכירים לפנות את השוכר, הלכה למעשה?

   משכיר – בחר לך שוכר אמין!

   מרבית השוכרים הבעייתיים הם אנשים לא ישרים, אשר יספקו למשכיר, מידע לא נכון לגביהם, על מנת לקבל את הדירה.

   אלו הם השוכרים אשר אינם משלמים שכר דירה במועד ולעיתים אף לא בכלל, עושים שימוש בלתי סביר בנכס והתנהגויות נוספות מזיקות מעין אלו.

   משכירים אשר חתמו על חוזה שכירות עם דיירים כאלו, נאלצים להגיש תביעה של פינוי דייר, על מנת לפנות את הדיירים מן הנכס.

   חשוב לדעת כי בחירה זהירה של השוכר, יכולה למנוע בחלק ניכר מן המקרים, סיטואציה של פינוי מדירה.

   כיצד נדע אפוא לזהות מיהו שוכר טוב?

   1. מקום עבודה מסודר: הפרמטר המרכזי על פיו נמדד שוכר טוב, הוא הפרמטר הכלכלי. פינוי מדירה נדרש פעמים רבות, בשל כך כי השוכר חדל לשלם את שכר הדירה. בדיקה מדוקדקת של מצבו הכלכלי של השוכר, יכולה למנוע מצב זה.

   יש לבדוק כי לשוכר הפוטנציאלי, יש מקום עבודה מסודר ורצוי גם לבקש לראות תלושי שכר מהתקופה האחרונה.

   למען הנימוס וההגינות, יש להסביר לשוכר כי אין בכוונת המשכיר, לפגוע בפרטיותו, אלא לוודא כי יש לשוכר, יכולת כלכלית לעמוד בתשלום שכר הדירה ושאר תשלומי הנכס.

   2. אופי נוח: שוכר טוב שלא ייאלץ את המשכיר להגיש תביעה משפטית של פינוי דייר, הוא בעל אופי נוח, אדם נעים מזג וסבלני. זהו שוכר אשר יודיע למשכיר, אם ישנה בעיה בנכס ולא יגרום לנזקים.

   3. ממליצים: אין לחתום על חוזה שכירות, ללא קבלת שמו של ממליץ אחד לפחות, משכיר קודם של השוכר.

   חוזה שכירות טוב – מונע פינוי דייר

   משכיר הבוחר את שוכריו, בזהירות, לאחר שבדק את יכולתם הכלכלית וקיבל המלצה אחת לפחות ממשכיר קודם, ימנע, במרבית המקרים, ממצב של פינוי מדירה. אולם, לעיתים, אף שהמשכיר פעל בשיקול דעת ובזהירות, מוצא עצמו מתמודד עם דייר בעייתי.

   במצב זה, חוזה שכירות טוב, יכול בהחלט לסייע בפינוי הדייר.

   ראשית, חשוב מאוד כי החוזה יכיל סעיף מפורש, המקנה למשכיר, זכות לפנות הדייר, במקרה של הפרת חוזה יסודית.

   שנית, כדאי להכניס אל החוזה, סעיף של פיצויים מוסכמים, כך שאם גרם המשכיר לשוכר, לנזקים והמשכיר יגיש תביעת פיצוי, ייאלץ השוכר לשלם את סכום הפיצוי שנקבע.

   משכירים, זכרו – חוזה שכירות טוב מגן עליכם. שוכרים בעייתיים, יכולים להירתע מחוזה מפורט כל כך ורתיעה זו, כבר תדליק את הנורה האדומה אצל המשכיר. כמו כן, אם תיאלצו להגיש תביעת פינוי דייר ותביעה כספית לפיצויים, חוזה שכירות נכון, יסייע מאוד בכל ההליכים המשפטיים.

   פינוי דייר – הלכה למעשה

   משכירים רבים נקלעים לסיטואציה הקשה של דייר בעייתי. ההזדמנות לפנותו, טמונה בהגשת תביעה שכותרתה היא תביעה לפינוי מושכר.

   כשמה כן היא, עניינה של תביעה זו היא בפינוי המושכר, קרי, הנכס של המשכיר. במסגרתה, יתבע המשכיר, סעד של פינוי דייר ואם יקבל בית המשפט את תביעתו, ייתן בידו של המשכיר, צו פינוי שוכר.

   המשכיר יצרף לתביעה את חוזה השכירות וכל אסמכתא רלוונטית אחרת. רצוי מאוד להגיש את התביעה, באמצעות עורך דין, אך התביעה אינה צריכה להיות ארוכה, אלא קצרה ותמציתית.

   טרם השכרת הנכס שלך, בדוק היטב את יכולתו הכלכלית של השוכר. כך תוכל להימנע, במרבית המקרים ממצב של פינוי מדירה. צריך לפנות דייר מן הנכס שלך? הגש תביעת פינוי מושכר לבית המשפט וקבל צו פינוי.

    

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף