Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  הזכות לשם טוב במקום העבודה

  הזכות לשם טוב במקום העבודה יכולה להיות מופרת כתוצאה מפגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה או לשון הרע. במאמר הבא נסביר את ההתייחסות המשפטית ונביא דוגמאות מהפסיקה.

  הזכות לשם טוב במקום העבודה

  תוכן עניינים

  הזכות לפרטיות היא חלק בלתי נפרד מהזכות לשם טוב ולכן מלווה את האדם גם במקום העבודה. המעביד לא יכול לשים את טובתו האישית או את טובת העסק על פני טובת העובד, בעיקר לא כאשר מדובר על נושאים הקשורים לזכות יסוד: כבוד האדם וחירותו. יחד עם זאת, לעיתים האינטרסים השונים של העובד והמעביד מתנגשים.

  לכל אדם מגיע שם טוב

  השם הטוב של האדם הוא אחד הכלים החשובים ביותר אותם הוא נושא. אדם במדינה דמוקרטית זכאי לשמירה מלאה על השם הטוב שלו, בין אם מדובר על תדמית, פעילות סוציאלית, מוניטין וכדומה.

  פגיעה בשם הטוב יכולה להביא לתוצאות חמורות ובלתי הפיכות. בעוד בתוך הבית הפרטי הזכות לשם הטוב מעולם לא נפגעת, דווקא במקום העבודה ישנו סיכון ברמה גבוהה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חדרו לכם למייל? תוכלו לתבוע את המעביד

   פגיעה בפרטיות העובד והפרת זכותו לשם טוב יכולה לבוא לידי ביטוי במקום העבודה במספר דרכים:

   א. שימוש באמצעים טכנולוגייםהזכות לפרטיות יכולה להיפגע במקום העבודה במידה והמעסיק בוחר לדוגמא לחדור אל תיבת הדואר האלקטרוני של העובד, או לקרוא תכתובות אישיות. בין אם העילה היא חשש מדליפת סודות מקצועיים ובין אם מדובר על סיבה אישית, זו היא פגיעה בפרטיות. רק חשש לפעילות פלילית מצדיק מבחינת בתי המשפט חדירה כזו לפרטיות, אך גם במקרים מן הסוג הזה יש להתייעץ עם עורך דין.

   ב. זכות המעביד לדעת – מעניין לראות כי במקומות עבודה רבים הזכות לשמו הטוב של העובד עומדת מול הזכות של המעביד לדעת. בתי המשפט מכירים בזכותו של העובד, אך מודעים גם לאינטרסים של המעביד ולכן עליהם למצוא את האיזון.

   מהי התפיסה המשפטית לגבי שמו הטוב של אדם?

   התפיסה המשפטית אומרת כי זכותו של אדם להגן על שמו הטוב. על פי התפיסה הזו, ההכרה בשמו של אדם היא תנאי להתפתחות שלו.

   בסביבה המקצועית ובהקשר של מקום העבודה ניתן לראות זאת בצורה בולטת. על המעביד לזכור כי גם עם סיום ההתקשרות מול העובד יש לשמור על זכויותיו. מעביד אשר פונה אל העובד בשפה גסה, מזלזל בו מול אחרים או מפרסם דברים פוגעניים עשוי לעמוד לא רק מול תביעה לפגיעה בשם הטוב אלא גם מול תביעת הוצאת דיבה או לשון הרע.

   סוגי הוצאת הדיבה במקום העבודה

   ישנם מקרים בהם קשרי הגומלין בין מעביד לעובד עולים על שרטון. במקרה כזה, קל להגיע למצב בו צד אחד מוציא את דיבתו של הצד השני. ההיכרות בין הצדדים והעובדה כי מדובר על מקום עבודה בו השם הטוב הוא חלק אינטגרלי מנכסיו של העובד, הוצאת דיבה יכולה להביא להפרה חמורה של זכות היסוד. באופן כללי, ישנם שני סוגים של הוצאת דיבה אותם ניתן למצוא במקום העבודה:

   א. הוצאת דיבה בנימה אישית – זו היא הוצאת דיבה הכוללת התייחסות אישית אל העובד. מטרת הדברים במקרה כזה היא פגיעה במישור האישי.

   ב. הוצאת דיבה בנימה מקצועית – זו היא הוצאת דיבה ייחודית למקום העבודה, משום שבמהלכה המעביד מתייחס אל כישוריו ויכולותיו של העובד.

   ישנם מקרים בהם קשרי הגומלין בין מעביד לעובד עולים על שרטון

   נסיבות המקרה, מידת הפוגענות של הדברים אותם אומר המעביד והשאלה האם היה קהל כאשר הם נאמרו עשויים להכריע באופן בו יתייחס בית המשפט אל תביעות הוצאות דיבה במקום העבודה. כדאי להתייעץ עם עורך דין לשון הרע המכיר את התחום ולבדוק האם הדברים שנאמרו אכן מחייבים הגשת תביעה. בכל מקרה, הזכות לשמו הטוב של אדם אכן קיימת גם ואולי אפילו בעיקר במקום העבודה.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף