Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי7 דברים שחייבים לדעת לנוכח החוק לצמצום השימוש במזומן

או במילים אחרות, ניסיון נוסף להגביל "כסף שחור" ככל שניתן. החוק לצמצום השימוש במזומן שאושר בשנת 2018 (ונכנס לתוקף בשנת 2019) קובע הגבלות שונות על השימוש בכסף מזומן ובשיקים ומטרתו לפגוע ככלל הניתן בהעלמות מס למיניהן.

החוק קובע על מי יחול החוק – אנשים פרטיים, בעלי עסקים, תיירים, עורכי דין ורואי חשבון ועוד וכן, קובע את הענישה בגין עבירה על הוראות חוק זה.

תוכן עניינים

צמצום השימוש במזומן – ניסיון המחוקק להילחם בעבירות שונות

זהו אינו סוד שכספים רבים אשר מועברים במשק מידי יום מיד ליד, אינם מדווחים כדין ולמדינה אין כל דרך או יכולת לעקוב אחריהם וכתוצאה מכך, המדינה בעצם "מפסידה" כספי מיסים רבים ולכן, מבקש המחוקק לעקוב אחרי הכספים "המסתובבים בחוץ ככל שניתן.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בראיית רשויות המדינה (ואף באופן אובייקטיבי), חקיקת החוק תסייע להיאבק כנגד פעילות פלילית ענפה הקשורה עם קבלת כספים "בשחור"- כמו העלמות מס, הלבנת הון ואף "עקיצת" יחידים או קבוצות.

מה חשוב לדעת על החוק?

1. החוק נוגע לכולם וחל על כולם – בין אם המדובר הוא באדם פרטי, בבית עסק, בחברה או בבעל מקצוע (כמו עו"ד או רו"ח).

2. החוק חל גם על מי שמקבל תשלום בניגוד להוראות החוק וגם על מי שנותן כספים בניגוד להן, כך ששני הצדדים או כל אחד מהם יכול להיענש ולהיקנס.

3. איך נחשב את מחיר העסקה?

 • דמי שכירות חודשיים – מחיר עסקה הינו לגבי כל חודש (כמו דמי שכירות של משרד).
 • מספר מוצרים – מחיר העסקה הינו סכום המוצרים כולם (כמו רכישה בחנות בגדים).
 • מספר צדדים לעסקה – מחיר העסקה כולה (כמו עסקת מכר).
 • מתן שירות חודשי – מחיר העסקה הינו המחיר החודשי (כמו תשלום לחוג לילד).

4. מה מקסימום הסכום לפי החוק שניתן לשלם או לקבל במזומן (גם תשלומים עסקיים כמו תשלום לקוח לעורך דינו וגם בין יחידים פרטיים)?

 • תשלומים עסקיים מתחת לסכום של 11,000 ₪ – אין כל הגבלה (יצוין, כי מצב זה הינו כפי שהיה בטרם חוקק החוק)- כיום צומצם הסכום ל-6,000 ₪.
 • תשלומים עסקיים מעל סכום של 11,000 ₪ – מותר באופן הבא: או 10% במזומן מסכום העסקה או עד 11,000 ₪ במזומן (לפי הסכום הנמוך) + היתר באמצעי תשלום אחרים- כיום הסכום צומצם ל-6,000 ₪.
 • בתשלומים בין יחידים – 10% במזומן מסכום העסקה או עד 50,000 ₪ במזומן (לפי הנמוך ביניהם) – כיום צומצם הסכום ל-15,000 ₪.

5. לא להתפתות – הקנסות לא מבוטלים וניתן לעשות שימוש באמצעי תשלום אחרים כמו: אשראי, העברה בנקאית, שיקים, מגוון אפליקציות תשלום חדשות (כמו "ביט" או "פייבוקס").

6. אמצעי הענישה המנויים בחוק – על מי שעובר על הוראה מהוראות החוק, יוטל קנס כספי, כיצד ייקבע שיעור הקנס – אחוז על ההפרש בין הסכום המותר לסכום האסור:

 • סכום ההפרה עד 25,000 ₪ – הקנס יעמוד על 15% מהסכום.
 • סכום ההפרה בין 25,000 ₪ – 50,000 ₪ – הקנס יעמוד על 20% מהסכום.
 • סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ – הקנס יעמוד על 30% מהסכום.
  לדוגמא: אם מותר לי כעורך דין לקבל 6,000 ₪ במזומן וקיבלתי 10,000 ₪ במזומן – אזי ההפרש היינו סכום ההפרה הינו 4,000 ₪ ואני אצטרך לשלם קנס בשיעור של 600 ₪ (המהווים 15% מ-4,000 ₪).

7. החוק מטיל אף עונש מאסר של 3 שנים (!) אם בוצעו מעשי מרמה בכדי להתחמק מהוראות החוק כמו למשל: זיוף מסמכים; הצגת עסקה במצג שווא כאילו הייתה תרומה או הלוואה או שכר עבודה וכיו"ב, על מנת "לעקוף" את הוראות החוק.

האם החוק עובד – ימים יגידו

נראה, כי המגבלות הרבות שהוטלו במסגרת חוק זה די "עשו את העבודה" לה התכוון המחוקק, אך כמו בכל דבר, אלה אשר עשו הכול כדי להתחמק בעבר על מנת שלא לדווח על כספים או על עסקאות מסוימות – ימשיכו לעשות זאת.

אם הכוונות טובות, נראה כי תמיד נמצא את האופציות להסתדר בקבלת או במתן תשלום שלא במזומן, אך אם הן לא ובכל מקרה, תמיד יהיו את אלה אשר יצליחו לפעול כנגד הוראות החוק מבלי להיתפס.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף