Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישימהם התנאים לחידוש דרכון פולני

בשנים האחרונות נרשמת עלייה משמעותית בהתעניינותם של ישראלים רבים בהוצאת דרכון זר, ובפרט דרכון פולני, או בחידושו. מאמר זה יסביר מהם התנאים לחידוש דרכון פולני.

מהם התנאים לחידוש דרכון פולני

למה כדאי להחזיק בדרכון פולני או לחדשו?

בטרם יוצגו התנאים לחידוש דרכון פולני, יש להסביר מדוע בכלל כדאי להחזיק בדרכון פולני, ואם פג תוקפו – מדוע כדאי לחדשו.

ובכן, פולין היא אחת מ-27 המדינות החברות באיחוד האירופי. ככזו, מי שמחזיק בדרכון פולני רשאי לחיות, לעבוד וכן ללמוד בכל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי. כמו כן, מי שמחזיק בדרכון פולני יכול לטוס לארצות הברית ולעוד כ-160 מדינות בעולם, ללא צורך בויזה. כלומר, ממי שמחזיק בדרכון פולני נחסך הליך בירוקרטי ארוך, מעייף ויקר.

יהיו שיגידו, אם כך, שאמנם כדאי להחזיק ו/או לחדש דרכון אירופאי, אך מדוע יש חשיבות להחזקת/לחידוש דרכון פולני דווקא? התשובה לכך היא, שלמי שמחזיק בדרכון פולני יש סיכוי גבוה יותר לקבל פיצויים על רכוש שנגזל בתקופת השואה, וכן שבשונה ממדינות אחרות, לדרכון הפולני אין כל השפעה על האזרחות הישראלית. ניתן להחזיק הן באזרחות ישראלית והן באזרחות פולנית, ואין כל צורך לוותר על אזרחות כלשהי מהן.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התנאים לחידוש דרכון פולני והליך החידוש

מי שמחדש דרכון פולני, הוא אדם שכבר הוציא בעבר דרכון פולני. לכן, לשם חידוש דרכון פולני, אין צורך להוכיח את התקיימותם של תנאים כלשהם, ואין צורך באיסופם ובהצגתם בפני גורם כלשהו של המסמכים שנדרשו לשם הוצאת הדרכון הפולני.

בפועל, כאשר פג תוקפו של הדרכון הפולני (יש לשים לב שתוקפו של דרכונו הפולני של אזרח בן פחות מ-13 פג לאחר 5 שנים מיום הוצאתו, ותוקפו של דרכונו הפולני של אזרח בן 13 ומעלה פג לאחר 10 שנים מיום הוצאתו), יש לקבוע מבעוד מועד פגישה בקונסוליה הפולנית בישראל, דרך אתר האינטרנט של הקונסוליה. לפגישה בקונסוליה יש להגיע עם הדרכון הפולני הישן, עם תמונת פספורט (לפני הצילום – יש לבדוק באתר הקונסוליה מהו התקן הנדרש), וכן עם כסף מזומן (חידוש דרכון פולני לאזרח בן פחות מ-13 עולה 277 ש"ח, וחידוש דרכון פולני לאזרח בן 13 ומעלה עולה 434 ש"ח).

הקונסוליה מוסרת אישור על כך שהוגשה בקשה לחידוש דרכון פולני, ובו מופיע התאריך אשר ממנו ולאחריו ניתן להגיע ולאסוף את הדרכון. כדי לאסוף את הדרכון אין צורך לקבוע מראש תאריך הגעה באתר האינטרנט של הקונסוליה, אך חובה על האדם שמחדש את דרכונו להגיע בעצמו לקונסוליה, עם דרכונו הפולני הישן ועם האישור על כך שהוא הגיש בקשה לחידוש דרכון פולני.

חידוש דרכון פולני לא מעניק דרכון פולני באופן אוטומטי לבן הזוג

חשוב להבהיר, שגם אם אדם זכאי להחזיק בדרכון פולני ו/או לחדש דרכון פולני – הדבר לא חל באופן אוטומטי גם על בן/בת זוגו. עם זאת, יש לציין, שבן/בת הזוג רשאי/ת לקבל היתר שהייה וכן היתר עבודה במדינה שבה מתגורר/ת בן/בת הזוג שזכאי/ת לדרכון פולני.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף