Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישיזכויות נפגעי תאונות דרכים בביטוח הלאומי

 תאונות דרכים בארץ מהוות זה מכבר "מכת מדינה" וניסיונות רבים הן מצד המחוקק וגורמי האכיפה והן מצד גורמים פרטיים לצמצמן, לא צולחים (או צולחים חלקית) מה שגורם לאלפי נפגעי תאונות דרכים מידי שנה, הסובלים מפגיעות ונכויות שונות ומנזקים כלכליים בדרגות שונות.

ואם כך- כיצד יפעל מי שנפגע בתאונת דרכים? את מי יכול לתבוע? האם עומדות לו זכויות במוסד לביטוח לאומי ואם כן- אילו זכויות? האם רפואיות? האם כספיות?  האם קבלת זכויות בביטוח הלאומי יבטלו את זכאותו מול חברות הביטוח? חשוב לדעת:

תוכן עניינים

נפגעתי בתאונת דרכים – מה את מי עדיף לי לתבוע?

מקובל לחשוב כי דרך המלך לפעולה בגין נזקי גוף הנגרמים כתוצאה מתאונת דרכים, הינה על דרך של הגשת תביעה לפי החוק הקובע פיצויים לנפגעי תאונות דרכים כנגד חברת הביטוח של הרכב (ביטוח החובה).

בפועל, מסביר עו"ד עודד חן, יכול הנפגע (או שאריו במידה ונפטר כתוצאה מהתאונה) הן לתבוע את חברת הביטוח והן לפנות למוסד לביטוח הלאומי לקביעת נכות ולקבלת קצבה חד פעמית או חודשית, בתלות בשאלה – האם מדובר בתאונת דרכים שהינה תאונת עבודה או שלא.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זכויות הנפגע במוסד לביטוח לאומי

  1. הוצאות השירותים הרפואיים – של נפגע בתאונת דרכים (כמו אשפוז או פינוי באמבולנס), יכוסו על פי רוב על ידי קופת החולים בה מבוטח הנפגע ואם לא על ידה, יכוסו על ידי הביטוח הלאומי (או חברת הביטוח תלוי בתביעה).
  2. תביעת ניידות ושירותים מיוחדים – שיכול להגיש נפגע לביטוח הלאומי.
  3. באשר לתביעת קצבה מביטוח לאומי- יש להבחין:

כאשר תאונת הדרכים אינה תאונת עבודה-

  • אם לנפגע נגרמה נכות מתאונת הדרכים- יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לנכות כללית (בהתאם לקבוע בתקנות הביטוח הלאומי).
  • אם הנפגע נפטר בתאונה- יכולה משפחתו להגיש תביעה לקצבת שארים (בהתאם לתקנות).

כאשר תאונת הדרכים הינה גם תאונת עבודה-

  • אם לנפגע נגרמה נכות- יגיש הנפגע תביעה לדמי פגיעה מתאונת עבודה, נכותו תיבחן בפני וועדה של הביטוח הלאומי ותיקבע על ידה. יכול לקבל טיפול רפואי חינם, מענק נכות או קצבת נכות חודשית.
  • אם הנפגע נפטר בתאונה- משפחתו תוכל להגיש תביעה לתשלום גמלת תלויים.

לא מרוויחים פעמיים- שימו לב!

אם נפגע מגיש תביעות הן כנגד הביטוח הלאומי והן כנגד חברת הביטוח, עליו לקחת בחשבון שני שיקולים מהותיים:

  1. קיזוז כספים- הקצבאות שיקבל הנפגע מהמוסד לביטוח לאומי יקוזזו מכל סכום שיקבל מחברת הביטוח (אף על ידי היוון- היינו, יחשבו אף את הקצבאות העתידיות בקיזוז).
  2. וועדה רפואית מחייבת- אם עמד הנפגע בפני וועדה רפואית בביטוח הלאומי ונקבעו לו אחוזי נכות מסוימים, יחייב שיעור נכות זה אף בבית המשפט במסגרת התביעה האזרחית (ייתכן שצד יחלוק על שיעור הנכות בנסיבות מסוימות ואז ימנה בית המשפט מומחה מטעמו).

מקסום הזכויות בביטוח הלאומי:

חוק הביטוח הלאומי הינו מורכב, מסועף, מפורט וכולל אבחנות דקדקניות בהגדרותיו למצבים שונים ולעיתים קרובות מבלבל עד מאוד את מי שאינו בקי בו ולכן, על מנת שלא להפסיד זכויות או כספים המגיעים לנפגע מכוח חוק- חשוב להתייעץ עם עורך דין הבקי בתחום!.

אחרת ובשל התנהלות לא נכונה, אפשר לצאת "קירחים מכל הכיוונים" ולהפסיד זכויות רבות (ולאו דווקא כספיות).

ברור שעדיף לא להיקלע לתאונת דרכים ולעשות כל שניתן כדי לשמור על עצמך, אך אם כבר קרה ונפגעת- לפחות תוציא את המיטב, לאו דווקא מבחינת התעשרות או קבלת קצבאות לכל החיים, אלא מבחינה של שיפור חייך היומיומיים ככל שניתן, כפי שהיו טרם תאונת הדרכים.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף