Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישיטיפים והמלצות שכדאי לקבל ממשרד עורך דין משרד הביטחון

עורך דין משרד הביטחון מתעסק עם תביעות שונות ומגוונות נגד משרד הביטחון. התביעה הנפוצה ביותר היא תביעה להכרה כנכה צה"ל ובה יעסוק מאמר זה. במאמר נסקור באופן תמציתי את הנושא ונביא המלצות שכדאי לקבל מעורך דין משרד הביטחון בנושא.

טיפים והמלצות שכדאי לקבל ממשרד עורך דין משרד הביטחון

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הכרה כנכה צה"ל – כיצד?

על-מנת להיות מוכר כנכה צה"ל, יש לעבור הליך שיכול לארוך חודשים רבים. להלן נפרט את השלבים שיש לבחון, לבצע ולעבור בדרך להכרה כזו:

1. מי זכאי להכרה כנכה צה"ל? – רק מי שנכותו נגרמה לו במהלך השירות הצבאי (גם במילואים) יכול להגיש בקשה כזו. בנוגע לחייל חובה, גם נכות שנגרמה במהלך חופשה (בתנאים מסוימים) תוכר כנכות במהלך שירותו הצבאי.

כמו כן, נדרש להוכיח קשר סיבתי בין הנכות לבין השירות הצבאי.

2. מהי נכות? – נכות היא אבדן או ירידה בכושר גופני, נפשי או שכלי – בין אם על-ידי פציעה פיזית, טראומה נפשית או בגין מחלה.

3. הגשת הבקשה – יש למלא "טופס בקשת הכרה בזכות", אותו מגישים לאגף שיקום במשרד הביטחון (את הטופס ניתן להוריד באינטרנט או לקבלו אצל קצין הנפגעים), ולצרף אליו את כל המסמכים העובדתיים והרפואיים הרלוונטיים.

את הבקשה ניתן להגיש באופן עצמאי, על-ידי הצבא או באמצעות עורך דין משרד הביטחון.

חשוב: על הזכות להגשת הבקשה חלה התיישנות כעבור שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו, אלא אם מדובר במחלה או טראומה שהתפתחה אצל הנכה במשך זמן.

4. ההחלטה – קצין התמלוגים מכריע על פי שיקוליו האם יש לקבל את הבקשה. במידה והבקשה נדחתה, ניתן לערער עליה, או לבקש עיון חוזר מקצין התמלוגים. במידה והבקשה התקבלה, המבקש יזומן לוועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות שלו. על החלטה זו ניתן לערער לוועדה רפואית עליונה.

מהן המלצות עורך דין משרד הביטחון למי שמבקש להיות מוכר כנכה צה"ל?

להלן נפרט את המלצותיו של עורך דין משרד הביטחון למי שמעוניין להיות מוכר כנכה צה"ל:

1. אל תגרמו לעצמכם לפציעה! – ישנם חיילים שפוגעים בעצמם על-מנת להיות מוכרים כנכה צה"ל. מדובר בטעות חמורה! חוק הנכים קובע, שמי "שהתנהגות רעה חמורה מצדו גרמה לנכותו" לא זכאי להיות מוכר כנכה צה"ל. הפסיקה קבעה שפגיעה עצמית מוגדרת כ"התנהגות רעה וחמורה".

2. אילו טפסים לצרף לבקשה – מומלץ לצרף לבקשה כל חומר עובדתי ורפואי רלוונטיים שיש בידיו של מגיש הבקשה.

3. לציין את כל הפגיעות והנסיבות שגרמו להן – חשוב מאוד לפרט את כל הפגיעות מהן סובל מגיש הבקשה, הקשר בינן לבין השירות הצבאי והנסיבות בהן הן קרו. פגיעה שלא תצוין בבקשה – הרי היא כלא קיימת! אם המצב הרפואי של מגיש הבקשה אינו ברור לגמרי, יש לציין זאת בבקשה. ברגע שהמצב הרפואי מתבהר, יש לעדכן את הבקשה בהתאם.

4. להגיש את הבקשה כמה שיותר מהר – לזמן הגשת הבקשה יכולה להיות השפעה על תחילת מועד הפיצויים למפרע. לכן יש להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי.

באילו מקרים נכה צה"ל לא יזכה לפיצויים?

במקרים הבאים נכה לא יזכה לפיצויים:

1. קשר סיבתי – לא נמצא קשר סיבתי בין הנכות לשירות הצבאי.

2. הנכות נגרמה עקב "התנהגות רעה וחמורה" – הפסיקה בוחנת כל מקרה לגופו, לאור נסיבותיו. בעיקרון, התנהגות כזו נבחנת הן לפי מבחן אובייקטיבי (מבחן שכל ישר באשר למעשה) והן לפי מבחן סובייקטיבי (מצבו הנפשי של החייל בעת מעשה).

3. התיישנות – חלה התשיינות על הגשת הבקשה.

4. פיצויים מביטוח לאומי – נכה צריך לבחור האם הוא מעוניין בפיצויים מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון.

על-מנת שלא ליפול תחת אחד ממקרים אלו, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין משרד הביטחון מנוסה בכל שלב משלבי הבקשה.

סיכום

במאמר זה סקרנו את נושא הליך ההכרה בנכה צה"ל. כמובן שמאמר זה, כמו כל מאמר, אינו מהווה תחליף לליווי של עורך דין משרד הביטחון מנוסה ומקצועי.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף