Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  כל מה שצריך לדעת על בדיקת רישום פלילי

  הרשעה בעבירה פלילית, מכל סוג שהוא, פירושה קיומו של רישום פלילי במאגר המרשם הפלילי, אותו מנהלת המשטרה. לרישום פלילי השלכות רבות בחייו של אדם, הן כלכליות והן חברתיות. אדם בעל עבר פלילי, המבקש להתקבל לעבודה, יכול להיתקל בסירובים רבים, עד לקבלת תשובה חיובית.

  כל מה שצריך לדעת על בדיקת רישום פלילי

  תוכן עניינים

  הרישום הפלילי מתנהל במרשם הפלילי והוא חסוי. פירושו של דבר הוא כי כל אדם יכול לעיין ברישומו האישי בלבד. הסייג לכך הוא סמכותם של גופים מסוימים, לקבל מידע אודות קיומו או העדרו של רישום פלילי של אדם פלוני.

  מעסיקים רבים בישראל דורשים את הצגתו של תדפיס בדיקת רישום פלילי, כתנאי לקבלה לעבודה. חשוב לדעת כי דרישה זו היא בניגוד לחוק! המידע אודות רישום פלילי הוא חסוי ולכן, מדובר בעבירה על החוק.

  המבקש לעשות בדיקת רישום פלילי, יגיע אל אחת מתחנות המשטרה ויציג תעודת זהות ואישור תשלום אגרה. בתחנה יונפק תדפיס הכולל את כל הרישומים, אם ישנם וכאשר אין כל רישום פלילי או משטרתי, יימסר למבקש, דף עם פרטיו האישיים בלבד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   משמעותו של הרישום הפלילי

   במרבית מדינות העולם, כמו בישראל, בעלי עבר פלילי, נתקלים בקשיים רבים בהשתלבות בחברה. קשיים אלו באים לידי ביטוי במובן הכלכלי של קבלה לעבודה ופיתוח קריירה וכן במובן החברתי, של קשרים אישיים.

   מעסיקים רבים דורשים, כתנאי לקבלה לעבודה, הצגת אישור על העדר עבר פלילי, למרות כי דרישה זו איננה חוקית. גופים המורשים לקבל מידע זה, מקבלים אותו ישירות ממשטרת ישראל.

   ישנם מעסיקים המודעים לכך כי הדרישה של בדיקת רישום פלילי, מנוגדת לחוק אך בוחרים לנצל את כוחם בשוק העבודה. אחרים, פשוט אינם מכירים את ההבדלים שבין סוגי המידע שרשאים הם לבקש.

   למרות העבודה כי מדובר בעבירה על החוק, מקומות עבודה רבים דורשים בדיקת רישום פלילי, דרישה אשר גורמת לתוצאה אבסורדית, על פיה אדם לא מתקבל לעבודה, גם אם מדובר בעבירה זניחה, אותה ביצע בילדותו.

   בשל המכשול הגדול הזה הנובע מרשום פלילי, פונים אנשים רבים, בבקשה למחיקת רישום פלילי וכאשר זו מתקבלת, יוצר הדבר שוני מהותי באיכות חייהם.

   בדיקת רישום פלילי – באופן אישי

   כל אדם זכאי לעיין במרשם הפלילי אך בנוגע לרישומו שלו בלבד. זאת משום שהמרשם הפלילי הוא חסוי. התדפיס שניתן בתחנת המשטרה מכיל מידע על הרשעות פליליות, אם ישנן וכן על רישום משטרתי, שזהו למעשה רישום של תיקי חקירה שנסגרו.

   קבלת האישור מצריכה מן המבקש להגיע באופן אישי לתחנת משטרה, המנפיקה אישורים בדבר העדר רישום פלילי, עם תעודת זהות ובול הכנסה.

   במידה והמבקש זקוק לאישור אך לא יכול להגיע בכוחות עצמו אל תחנת המשטרה, יכול מיופה כוח לקבל עבורו את האישור, אך יש לכך תנאים ברורים, מיד נסבירם.

   מתן אישור למיופה כוח

   המרשם הפלילי הוא חסוי על מנת להגן על כבודו ופרטיותו של כל אדם. על כן, בדיקת רישום פלילי תיעשה על ידי המבקש באפן אישי.

   מה קורה כאשר נבצר מן המבקש להגיע אל תחנת המשטרה? ישנה אפשרות כי מיופה כוח, יקבל את המידע, אך הנהלים בעניין זה, חד משמעיים ודורשים כי:

   1. בעל המידע לא יכול להגיע: בדיקת רישום פלילי ומסירת המידע למיופה כח, תהיה אפשרית רק כאשר נבצר מבעל המידע להגיע אל המשטרה בעצמו. למשל, אם הוא מרותק למיטה, בשירות מילואים, בחו"ל וכדומה.

   2. זהות מיופה הכח: על מיופה הכוח להיות עו"ד או קרוב משפחה של מבקש בדיקת רישום פלילי ועליו להיות מצויד בתעודת הזהות של בעל המידע ובייפוי כח ספציפי לעניין בדיקת רישום פלילי.

   3. חתימה על התחייבות: קבלת המידע, תלויה בחתימה על התחייבות שלא למסור את המידע לאדם או גוף אחר.

   הגשת כתב אישום נגד מעסיקים

   דרישתם של מעסיקים לאישור על העדר עבר פלילי, היא בניגוד לחוק. אולם, עובדים רבים נעתרים לדרישה זו בשל הרצון להשתלב במקום עבודה ולהתפרנס בכבוד.

   דרישתם של מעסיקים לאישור על העדר עבר פלילי, היא בניגוד לחוק

   בעת האחרונה הוחלט כי מבנה התדפיס של בדיקת רישום פלילי ישונה, כך שאדם בעל רישום פלילי יכול למסור למעסיק את העמוד הראשון בלבד של התדפיס, הכולל את פרטיו האישיים בלבד.

   נוסף על זאת, הוחלט כי המשטרה תפתח בחקירות נגד מעסיקים, המשיגים את האישורים בדבר רישום פלילי, ישירות מן המועמד לעבודה. כאמור, מידע זה הוא חסוי ורק גופים המוסמכים לקבלו, יכולים לעיין בו. אלו מקבלים את המידע, ישירות ממשטרת ישראל.

   בדיקת רישום פלילי מתבצעת בתחנות המשטרה השונות, כאשר כל אדם יכול לקבל מידע אודות הרישום הפלילי שלו בלבד. האישור נמסר לבעל המידע עצמו או למיופה כח. דרישתם של מעסיקים כי העובד יציג בדיקת רישום פלילי, היא בניגוד לחוק ומשטרת ישראל רשאית להגיש נגד מעסיקים אלו, כתב אישום.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף