Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישילתפקידה של משטרת ישראל בנושא פלילי

התובעת בהליך פלילי בישראל היא המדינה, כאשר כתבי האישום מוגשים על ידי הפרקליטות. תפקידה של המשטרה בהליך הפלילי הוא לחקור חשודים ולאסוף עדויות, אשר יהוו את הבסיס לכתב האישום.

לתפקידה של משטרת ישראל בנושא פלילי

המשטרה פותחת בחקירות פליליות, כאשר יש בידיה חשד לפלילים ו/או כאשר מוגשת תלונה על ידי נפגע עבירה.

בסיומה של כל חקירה, תגבש משטרת ישראל פלילי, החלטה, האם להעביר את תיק החקירה לידי הפרקליטות, או האם לסגור את החקירה באחת משלוש עילות.

נוסף על היותה הגוף החוקר, מנהלת משטרת ישראל פלילי, גם את המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי. אלו הם מאגרי מידע חשובים מאוד והם מנוהלים בדייקנות רבה.

משטרת ישראל פלילי – ניהול חקירות

המשטרה מופקדת על הסדר הציבור ועיסוקה באכיפת החוק. מבחינת הדין הפלילי, תפקידה המרכזי הוא ניהול חקירות נגד חשודים במעשים פליליים, כאשר עליה לבנות את תיק החקירה, באמצעות ראיות.

עם סיומה של כל חקירה משטרתית, יחליט שוטר, בדרגה המתאימה, האם להעביר את תיק החקירה אל הפרקליטות, עם המלצה על הגשת כתב אישום, או האם, לסגור את תיק החקירה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

משטרת ישראל פלילי, תסגור חקירה בשל אחת משלוש עילות:

1. החשוד אינו אשם: החקירה שביצעה המשטרה, הובילה למסקנה כי החשוד לא ביצע מעשה פלילי.

2. אין עניין לציבור: חקירה משטרתית, כמו גם הגשת כתב אישום, צריכים לשרת את האינטרס הציבורי. לעיתים קרובות, נתקלת משטרת ישראל פלילי בתלונות שאין בהן ממש ובעבירות מינוריות, אשר אין עניין ציבורי לחקור אותן ובוודאי שלא, להעמיד לדין בגינן.

3. העדר בראיות נגד החשוד: החקירה לא הולידה ראיות לאשמת החשוד או נאספו ראיות מסוימות, אך אין די בהן כדי להגיש כתב אישום.

לעילת הסגירה של תיק חקירה משטרת ישראל פלילי, יש משמעות ענפה. מהי? מיד נסביר.

למשטרה תפקיד חשוב נוסף, בכל הנוגע לתחום הפלילי והוא ניהול מרשמים. משטרת ישראל פלילי מנהלת שני מרשמים שונים. הראשון הוא מרשם פלילי והשני, מרשם משטרתי. מהם המרשמים הללו ומהי משמעותם?

ניהול מרשמים

המשטרה מנהלת את המרשם הפלילי, זהו מרשם חסוי, הכולל לגבי כל אדם, את כל הרשעותיו בבתי משפט ובבתי הדין.

מהי המשמעות לכך כי המרשם הוא חסוי? פירושו של דבר הוא כי לכל אדם, נתונה הזכות לקבל מידע אודות המרשם הפלילי שלו בלבד.

הסייג היחיד לכך הוא אותם מוסדות וגופים, אשר קיבלו הרשאה מיוחדת לעיון במרשם הפלילי ואלו מקבלים את המידע, ישירות מן משטרת ישראל פלילי.

כל המעוניין לבדוק את רישומו הפלילי או לחילופין, אישור בדבר העדר רישום פלילי, יפנה לתחנת משטרה, בצירוף תעודת זהות ובול הכנסה, ויוכל לקבל תדפיס מידע.

המרשם הפלילי כולל אך ורק רישומים אודות הרשעות פליליות.

מה קורה כאשר נוהלה חקירה כנגד חשוד, אשר נסגרה ולא הסתיימה בכתב אישום? חקירות שנסגרו או חקירות פתוחות, מופיעות במרשם המשטרתי.

מרשם זה, חסוי גם הוא וישנם גופים ומוסדות המורשים, לקבל את המידע שבו. האם כל חקירה משטרתית, מופיעה במרשם? התשובה לשאלה זו הנה בשלילה.

חקירות משטרה מופיעות במרשם המשטרתי, כאשר עילת הסגירה של התיק היא העדר בראיות והעדר עניין לציבור. סגרה משטרת ישראל פלילי את התיק, בעילה של אין אשמה, לא יהיה כל רישום אודות החקירה, במרשם המשטרתי.

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

קיומו של רישום פלילי או משטרתי, הוא בעל השפעה גדולה על חייו של בעל הרישום. הדבר נכון במיוחד, לגבי רישום פלילי.

דרישתם של מעסיקים רבים לקבל אישור בדבר העדר עבר פלילי, מקשים בקבלה לעבודה. ללא תעודת יושר, לא ניתן לקבל רישיון לעיסוק במקצועות שונים ועוד השלכות נוספות.

הבעיות הללו יכולות להתעורר גם כאשר ישנו רישום משטרתי, המנוהל גם הוא, על ידי משטרת ישראל פלילי.

ניתן להגיש בקשות למחיקת הרישומים, כאשר יש להבחין בעניין הזה בין שני הרישומים. בקשה למחיקת רישום פלילי, יש להגיש לנשיא המדינה.

לעומת זאת, בקשה למחיקת רישום משטרתי, מוגשת אל משטרת ישראל פלילי.

מעוניינים להגיש בקשה למחיקה? בין אם מדובר על רישום פלילי ובין אם על רישום משטרתי, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין פלילי, לשם הגשת כל אחת מן הבקשות הללו.

הבקשה למחיקת רישום פלילי המוגשת לנשיא המדינה, חייבת להיות מנומקת היטב, על מנת שתתקבל. כמו כן, כאשר מדובר על מחיקת רישום משטרתי, הסמכות נתונה למשטרה ויש לבחור בנימוקים המתאימים, כדי שהבקשה תיענה בחיוב.

תפקידה של משטרת ישראל פלילי הוא לחקור חשודים בגין עבירות פליליות. ההחלטה האם לסגור את תיק החקירה ובאיזה עילה, נתונה למשטרה, כמו גם ההחלטה להעביר את תיק החקירה אל הפרקליטות, להגשת כתב אישום. בין תפקידיה של משטרת ישראל פלילי, גם ניהול המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף