Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  מהי ועדת המינויים לתפקיד מנכ"ל הביטוח לאומי

  הביטוח הלאומי הוא תאגיד שנתון לפיקוחו של שר העבודה והרווחה ושל מבקר המדינה. שר העבודה ממנה את מנכ"ל הביטוח הלאומי בהתייעצות עם מועצת הביטוח הלאומי. וועדת המינויים פועלת תחת משרד העבודה ומאשרת או לא מאשרת את המינוי.

  תוכן עניינים

  ועדת המינויים לבחירת מנכ"ל הביטוח הלאומי

  הרכבה של וועדת המינויים הוא:

  בוועדה חברים גם נציגי מועצת הביטוח הלאומי. מועצת הביטוח הלאומי היא הרשות העליונה של הביטוח הלאומי וחברים בה 18 חברים. שר העבודה ממנה את חברי המועצה והיא מורכבת מנציג העובדים, נציג המעסיקים, נציגי הממשלה ומומחים מתחומים שונים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הוועדה אינה מזמנת את המועמד אלא עוברת על כל החומר המוגש לה לגביו ועל בסיס זה מקבלת את החלטותיה. החומר העומד לרשותה כולל את קורות החיים של המועמד ופירוט ניסיונו הניהולי.

   וועדת המינויים קיימת 30 שנה והיא מהווה שומר סף להחלטת השר על מינויים משפטיים.

   ההחלטה לגבי המועמד נחתמת על-ידי יו"ר הוועדה שמנסחת אותה בעזרת הייעוץ המשפטי של הוועדה. במידה וקיימת דעת מיעוט, היא נרשמת בגוף ההחלטה ונימוקיה אף הם נרשמים.

   קריטריונים ושיקולים של ועדת המינויים

   בביטוח לאומי מועסקים 4,500 עובדים והתקציב המנהלי שלו הוא בהיקף של 2.2 מיליארד שקל. לפי דרישות הוועדה, המועמד צריך לבוא עם רקע ניהולי של מוסד או גוף עם היקף פעילות דומה או עם היקף נמוך יותר, 10% מהיקפי ביטוח לאומי. אחרי הכל, קשה למצוא עוד גופים בסדרי גודל כאלו בהם יכולים אנשים לצבור ניסיון.

   כלומר, מבהיר עו"ד איתן ליפסקר כי המינימום הנדרש כדי שמועמד יתמנה לתפקיד מנכ"ל ביטוח לאומי הוא שניהל בעבר במשך חמש שנים מוסד שתקציבו עומד על 220 מיליון שקל בשנה, 10% שהם מתקציב הביטוח הלאומי.

   בהתאם להנחיה מספר 5000.6 של היועצת המשפטית לממשלה, אשר עוסקת במינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים, נדרש ניסיון בתאגיד שהיקף פעילותו דומה להיקף התאגיד אליו מועמד האדם. כאמור, הוועדה נותנת פרשנות מקלה למונח "היקף פעילות דומה" בנוגע לתאגידים וחברות גדולות במיוחד.

   הכישורים והיכולת לגבש את ההחלטות הנכונות

   לטענת יו"ר הוועדה, יש לוועדה מומחיות רבת שנים במינוי מועמדים לתפקידים בכירים, בכלל זה למנכ"ל הביטוח הלאומי. הוועדה פועלת בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, הנחיות היועץ המפשטי ופסיקות של בתי המשפט אשר עסקו בנושא.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף