Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  מהי זכות השתיקה ומתי לא מומלץ להשתמש בה?

  מהי זכות השתיקה ומתי לא מומלץ להשתמש בה?

  החוק מחייב כל אזרח לשתף פעולה עם הרשויות ולהשיב באופן מהימן לשאלות אשר מפנים כלפיו חוקרי משטרה, בתי משפט או כל רשות במדינה האמונה על אכיפתו של החוק. אך יחד עם זאת החוק נותן זכות שמאפשרת לנחקר לבחור שלא להשיב ובכך לנסות להימנע מהפללה עצמית – זכות השתיקה.

  זכות השתיקה היא זכות הניתנת לאדם לפי חוק כאשר הוא נמצא בחקירה משטרתית. הזכות מאפשרת לאותו הנחקר לשתוק בעת התשאול ולא להשיב לשאלות החוקרים בכדי שלא יפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות אישית, כלומר מטרתה כאמור היא למנוע הפללה עצמית אך לא ניתן להשתמש בה בכדי למנוע את הפללתו של אדם אחר.

  זכות השתיקה קיימת במערכות משפט רבות בעולם ובהן גם במערכת המשפט הישראלית. באופן כללי מוגדרת זכות השתיקה כחלק מזכויות האדם ובאופן מצומצם יותר רואים בה חלק מהזכות להליך הוגן.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   העיקרון שעומד מאחורי הזכות היא הגישה של חזקת החפות מפשע. גישה שלפיה כל אדם הוא חף מפשע אלא אם כן הגורם המאשים הוכיח אחרת. במידה וירצו להאשים אדם בביצוע פשע מסוג כלשהו חובת ההוכחה מוטלת על המשטרה/ הפרקליטות. לנאשם אין כל חובה להוכיח את חפותו ובכפוף לזכות השתיקה הוא רשאי שלא להשיב לשאלות המנסות לבחון זאת.

   במשפט הישראלי קיימת הבחנה בין אדם שנחקר כחשוד לבין אדם שנחקר כעד. כאשר המשטרה משנה את מעמדו של אדם מעד לחשוד, זכות השתיקה שקמה לו היא רחבה יותר. זכות השתיקה נותנת לחשוד את האפשרות לבחור שלא להשיב על שאלות שאם היה נשאל בתור עד היה החוק מחייב אותו להשיב עליהן.

   מדוע לא תמיד מומלץ להשתמש בזכות השתיקה?

   השימוש בזכות השתיקה, על אף היותה זכות מנויה ומוכרת, עלול להחמיר את מצבו של החשוד. הבחירה של נחקר שלא להשיב על שאלות החוקרים עלולה לייצר רושם שיש לו מה להסתיר. רושם שכזה עלול לחזק את הראיות הקיימות כנגדו מצד התובע. כמו כן, כאשר לחקירה נלווה הליך מעצר חוסר שיתוף פעולה מצד הנחקר עלול להאריך את ימי המעצר הנתונים לו.

   כאשר נחקר נמצא בחקירה הוא נמצא בעמדה נחותה מזו של החוקר. שהרי לא ידוע לנחקר איזה מידע ואיזה היקף של מידע נמצא בידי החוקרים. הדבר מאתגר מאוד את שיקול דעתו של החשוד ולא מאפשר לקבל החלטה מושכלת ביחס לזכות השתיקה שבידיו.

   על כן, כאשר במסגרת חקירה מתקבלת החלטה לשמור על זכות השתיקה הדבר צריך להיעשות מתוך מחשבה מעמיקה והפעלת שיקול דעת. מומלץ לקבל את ההחלטה לממש את זכות השתיקה רק לאחר התייעצות עם עורך דין פלילי מנוסה יוכל להמליץ לאותו החשוד האם מוטב להשיב על שאלות החוקרים או שמא מוטב לשתוק.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף