Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישימהם הקריטריונים להגשת תביעת רשלנות רפואית?

אזרח אשר מודע אל רשימת הקריטריונים להגשת תביעת רשלנות רפואית יכול לחסוך זמן, להשקיע מאמצים באפיקים הנכונים ולהגדיל את סיכויי ההצלחה של התביעה. על מנת להכיר את הקריטריונים הללו יש להתייעץ עם עורך דין ולפרוש בפניו את נסיבות המקרה. לעיתים עדיף לפנות אל עסקת טיעון ולא לתבוע בגין רשלנות רפואית בבית המשפט, אך ישנם דווקא מקרים הפוכים בהם כדאי להיעזר בחוות דעת של מומחה ולדרוש פיצויים גבוהים אשר יעזרו לתובע להתגבר על עוגמת הנפש.

מהם הקריטריונים להגשת תביעת רשלנות רפואית?

כך תדעו האם מדובר על רשלנות רפואית

הקריטריון הראשון להגשת תביעת רשלנות רפואית נמדד על פי השאלה האם באמת התרחשה רשלנות. לא כל נזק למטופל הוא תוצאה של רשלנות רפואית, ובשנים האחרונות נרשמו מקרים רבים בהם בית המשפט דחה את תביעת הרשלנות עקב היעדר עילה מספקת. חוסר פעולה או פעולה רפואית לא נכונה של אחות, רופא או מוסד רפואי יכולים להיות לגיטימיים במידה ומדובר על התנהלות תקינה. אדם המעוניין לתבוע בגין רשלנות רפואית חייב להתייעץ עם רופא מומחה מאותו תחום, לשמוע את חוות דעתו ולגבש אסטרטגיית תביעה מסודרת טרם הגשת הטפסים הרלוונטיים אל בית המשפט.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידת הנזק

עוד קריטריון להגשת תביעת רשלנות רפואית הוא הנזק הממשי. בתי המשפט בוחנים את עוולת הרשלנות על פי יסודות של חובת הזהירות, התרשלות וגרימת נזק. היעדר נזק ממשי לתובע יקשה על בית המשפט לפסוק פיצויים או אפילו לקבוע כי התקיימה מידה מסוימת של רשלנות רפואית. נזק מזערי או נזק שחולף לאחר תקופה קצרה לא מהווה עילה לגיטימית להגשת תביעת רשלנות רפואית. כדאי לבדוק מראש האם ניתן להוכיח את קיומו של הנזק, להעריך האם מדובר על אחוזי נכות ולוודא האם מדובר על נזק שהוא תוצאה ישירה של הרשלנות.

הקשר הסיבתי

לאחר בדיקת הרשלנות והנזק צריכים תובעים בגין רשלנות רפואית לבדוק את נושא הקשר הסיבתי. באופן עקרוני, בתי משפט מחליטים על רשלנות רפואית רק במידה וישנו קשר עובדתי מבוסס בין הפרת חובת הזהירות מטעם הרופא לבין הנזק שנגרם לתובע. הקשר הסיבתי הוא לא תמיד ברור וחד משמעי וקיימים מקרים רבים בהם קשה להוכיח את הסדר הכרונולוגי בין הנזק לבין מעשה הרשלנות. בנוסף, יש להבחין בין קשר סיבתי עובדתי לבין קשר סיבתי משפטי. הקשר העובדתי נבדק על פי רצף האירועים ותלוי בהתרחשות העובדית, בעוד קשר משפטי הוא למעשה קביעה נורמטיבית הבודקת האם ניתן לייחס אחריות לנתבע.

השיקול הכלכלי

לבסוף, הקריטריון האחרון לקראת הגשת תביעת רשלנות רפואית הוא כלכלי פרופר. בקריטריון הזה יש לבדוק את הכדאיות של הגשת התביעה ולקחת בחשבון שיקולים כגון עלות חוות הדעת הרפואית, שכר הטרחה לעורך הדין, אגרות בית המשפט, עלויות ניהול התיק ועוד. את ההוצאות הללו יש להשוות עם כמות הפיצויים הנדרשת בכתב התביעה, לשקלל את אחוזי ההצלחה ולבחון מקרים קודמים של תביעות רשלנות רפואית. גם אם ישנה רשלנות רפואית מוכחת, לא משתלם להגיש תביעה במידה ועלויות ניהול התיק גבוהות יותר מסכום הפיצוי אותו ניתן לקבל. מצד שני, התייעצות מוקדמת עם עורך דין תעזור לכם להבין מהו סדר הגודל הכלכלי איתו אתם עומדים להתמודד. נפגעי רשלנות רפואית נעזרים בעורכי דין על מנת ללמוד על הנושא ולהכיר את הקריטריונים הרלוונטיים למקרה שלהם. כמות התביעות המוגשות בישראל מדי שנה בגין רשלנות רפואית עומדת על בערך 4,500, אך הדרך הנכונה לנהל אותן היא להכיר בסיכויי ההצלחה.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף