Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  מעקב אחר תביעה ייצוגית במסגרת פנקס התובענות

  סעיף 28 לחוק התובענות הייצוגיות קובע כי על מנהל בתי המשפט לנהל פנקס מסודר שבו יירשמו כל ההודעות על תובענות ייצוגיות. פנקס זה צריך להיות זמין עבור שר המשפטים, אשר יכול להורות בו על רישום הודעות או נסיבות מיוחדות. הפנקס וכל המסמכים אשר נמסרים למנהל בתי המשפט יחד עם ההודעות של שר המשפטים צריכים להיות פתוחים לעיון הציבור. את הפרסום שלהם יש לבצע באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט, במטרה להקל על אזרחים המעוניינים לקרוא על פסקי דין תקדימיים של תביעה ייצוגית.

  מעקב אחר תביעה ייצוגית במסגרת פנקס התובענות

  כיצד מסודר פנקס התובענות?

  פנקס התובענות הייצוגיות מכיל מספר קטגוריות של פריטי מידע. ראשית, מתוך הפנקס ניתן ללמוד על מספר ההליך כפי שהוא מתנהל בין כתלי בית המשפט. בנוסף, הפנקס מציין את תאריך ההגשה של תביעה ייצוגית ואת נושא התובענה. בתוך הפנקס מופיע שמו של בית המשפט המנהל את התביעה ואת מספר ההליך הקשור אליו. בעזרת עיון בפנקס התובענות ניתן ללמוד על האדם שהגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ועל המשיב מולו עומדת התביעה. הפנקס מגדיר את הקבוצה המיוצגת ומספק עליה פרטים כפי שהגדיר בית המשפט, וכפי שהופיע בבקשה לאישור התביעה ובהודעה על התביעה עצמה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדוע צריך את פנקס התובענות?

   חשוב לזכור כי תביעה ייצוגית היא תביעה במשפט אזרחי ובה אדם תובע בשם קבוצה. שנית, תביעה ייצוגית אמורה להוות מכשיר צרכני באמצעותו ייווצר איזון בין הכוחות הלא שיווניים הקיימים במשק. לדוגמא, ניתן להשתמש בתביעה זו אל מול גופי ענק, רשויות המדינה, חברות המספקות שירותים או מוכרות מוצרים לציבור ועוד. מבחינת בתי המשפט, אחת המטרות של תביעה ייצוגית היא ליצור מאזן הרתעה ולפצות את הנפגעים בסעדים.

   דוגמאות למקרים בולטים המופיעים בפנקס התובענות

   מספר מקרים בולטים המופיעים בפנקס התובענות יכולים לשפוך אור על הנושא והמנטליות של תביעה ייצוגית בישראל. לדוגמא, כל ציבור מחזיקי הנכסים ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי עיריית אשדוד, אשר משלמים את הארנונה הכללית על פי הסדר התשלומים לשנת 2011, הגשיו תביעה נגד עיריית אשדוד. נושא התביעה הוא השבה של הארנונה הכללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה לכאורה בלתי חוקית. מנגד, ניתן למצוא מקרים פרטיים בו כל עובדי חברה מסוימת הגישו תביעה אל בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב בשל אי-תשלום שכר עבודה בגין שעות נוספות. על פי כתב התביעה, החברה הפרה את החוק הבסיסי בעקביות ובשיטתיות.

   תביעות נגד חברות גדולות

   מקרה מפורסם אחר המופיע בפנקס תביעות ייצוגיות הוא תביעה שהוגשה נגד רשות שדות התעופה, משרד התחבורה, חברת א.ל. נכסי תעופה בע"מ וחברת פז נכסי תעופה בע"מ. התביעה מציינת כי הנתבעים התרשלו יחד ולחוד בכל הנוגע לאספקת דלק תקין למטוסים. רשלנות זו לפגיעה בקבוצה הכוללת את כל הנוסעים שטיסתם בוטלה עקב האירוע המתואר. עוד מופיע בפנקס התובענות אישור בקשה להגשת תביעה נגד חברת האלקטרוניקה אפל. על פי הבקשה המוגשת בשמם של כל רוכשי האייפון בישראל, החברה ביצעה לכאורה מעשה נוכלות והטעייה כאשר בחרה להטעות את קהל המשתמשים, ואף פגעה בזכות לפרטיותו.

   חשיבות עיקרון השקיפות

   לסיכום, פנקס התובענות הוא אמצעי חשוב לאזרח במדינה דמוקטית ולכן כדאי לעיין בו מדי פעם. גם מי שאינו בעל הכשרה משפטית מסודרת יכול להיעזר בפנקס התובענות, לעקוב אחר אישור תביעות ולהבין כיצד פועלת מערכת המשפט. פנקס התובענות מייצג את עיקרון השקיפות והמטרה היא להיעזר בו למען סביבה הוגנת יותר.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף