Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  ההשלכות של מקרה מוות כתוצאה מתאונת עבודה (מדריך משפטי)

  לרוב, תאונות עבודה מסתיימות בשיקום והחלמה, אך כאשר נפטר אדם בתאונת עבודה, על בני משפחתו לדעת אילו זכויות מגיעות להם על מנת לשקם את המשפחה. לפי חוק הביטוח הלאומי, המבטח כל עובד, שכיר או עצמאי שמשלם בקביעות את דמי הביטוח, במקרה של מוות בתאונת עבודה, בני המשפחה של העובד, זכאים להגיש תביעה לקבלת קצבת תלויים.

  ההשלכות של מקרה מוות כתוצאה מתאונת עבודה (מדריך משפטי)

  גם במקרה של פטירה עקב מחלת מקצוע, שנמצאת ברשימה של הביטוח הלאומי, ניתן לתבוע את הביטוח הלאומי ולקבל הכרה בפטירה עקב המחלה.

  עו"ד תאונת עבודה תומר בכר מסביר כי ייתכן שהמשפחה תוכל לקבל מענקים נוספים בהתאם למקרה ולנסיבות במשפחה. בכל מקרה של פגיעה בתאונת עבודה, ובעיקר במקרה של מוות, חשוב לפנות לייעוץ משפטי מעוֿ״ד שמנוסה בתחום על מנת למצות את מלוא הזכויות.

  תוכן עניינים

  פטירת העובד בשל תאונת עבודה מה לבקש – קצבת תלויים או שאירים?

  לקבלת קצבת תלויים, יש להגיש טופס לתביעה בביטוח הלאומי. בני המשפחה שזכאים לגמלת תלויים הם אלמנות, אלמנים או הילדים של המבוטח, העונים על תנאי הזכאות. קצבת תלויים מוענקת למי שהיו תלויים בפרנסת בן המשפחה שנפטר ולכן, יתכן שיהיו זכאים, בתנאים מסוימים, לקבלת גמלת אחים, הורים, סבים או סבתות. בני המשפחה יצטרכו להוכיח בתביעה, שהנפטר היה המפרנס העיקרי שלהם.

  לעומת זאת, קצבת שאירים היא קצבה שמקורה בהפרשות המעסיק או העובד העצמאי לביטוח הפנסיוני במקרה פטירה ואובדן כושר עבודה. קצבה זו ניתן לתבוע מקרן הפנסיה, בכל מקרה של מוות, ללא קשר לנסיבות המוות. קצבת השאירים ניתנת לאלמן, אלמנה או לילדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם בני המשפחה זכאים לקבל פיצויים נוספים כשעובד נפטר מתאונת עבודה?

   הביטוח הלאומי מלווה את המשפחה לאחר פטירת העובד בתאונת עבודה ומלבד גמלת התלויים, עשויים בני המשפחה של הנפטר להיות זכאים לקבל מענקים נוספים. מענקים אלו מחושבים לעיתים כסכום מסוים מהשכר ולעיתים בסכום מוגדר וקבוע מראש:

   • מענק תלויים – מענק חד-פעמי שמשולם לאלמנה או לאלמן שילדיה בגרו וזכותה לקבלת גמלת תלויים הסתיימה.
   • מענק נישואין – במקרה שהאלמן או האלמנה נישאו לאחר המוות.
   • מענק בר מצווה – סכום מוגדר (כשליש השכר הממוצע במשק) עבור בת או בן שהגיעו לגיל מצוות.
   • מענק פטירה – חד-פעמי, משולם לילדים, במקרה שהנפטר עצמו היה זכאי לגמלת תלויים בעת פטירתו.

   איך מתנהלים מול הביטוח הלאומי במקרה של מוות מתאונת עבודה?

   חשוב להגיש תביעה לקצבת תלויים מוקדם ככל האפשר ועד שנה ממות המבוטח. סכום הקצבה, נקבע כאחוז מסוים מהמשכורת של הנפטר ויכנס מדי חודש לחשבון הבנק של בן המשפחה הזכאי. במידה שלבני המשפחה הזכאים יש הכנסה נמוכה, יתכן שיהיו זכאים גם להשלמת הכנסה מביטוח הלאומי. אבל לא תינתן להם זכאות לכל קצבה נוספת מהביטוח הלאומי מלבד קצבת ילדים.

   חשוב להגיש תביעה לקצבת תלויים מוקדם ככל האפשר ועד שנה ממות המבוטח

   מה אפשר לעשות אם התביעה לקצבת תלויים מביטוח לאומי – נדחית?

   במקרים מסוימים, עשויה התביעה להידחות בשל סיבות שונות, למשל:

   • אי-עמידת בני המשפחה בתנאי הזכאות לקבלת גמלת תלויים.
   • הוגשה תביעה לקבלת גמלת תלויים מאוחר משנה.
   • הנפטר לא שילם את דמי הביטוח או איחר בתשלומים.

   למרות כל אלה, עדיין אפשר שבני המשפחה יהיו זכאים לקבלת מענק מטעמי צדק.

   לסיכום, בעת קרות פטירה בתאונת עבודה או ממחלת מקצוע, מומלץ לברר בייעוץ משפטי מוסמך, מה הזכויות המגיעים לבני המשפחה של העובד. במקרים רבים של מוות בתאונת עבודה, הביטוח הלאומי מכיר ומלווה את בני המשפחה הזכאים במענקים נוספים. כדאי לתבוע בהקדם האפשרי על מנת לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לבני המשפחה.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף