Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישיסעיף 87 בפקודת הנזיקין – פיצויים בגין לשון הרע בעיתון

מה אומרת פקודת הנזיקין?

חשוב להבדיל בעצם בין שני הליכים פורמליים בחוק הישראלי. הראשון הוא חוק איסור לשון הרע אשר מפרט את כל דיני לשון הרע מתחילתם ועד סופם, כולל ההגנות, הפיצויים, ובכלל זה ניתוח של כל ההליך, והסבר מתי בכלל פרסום יכול להיות מוגדר בתור לשון הרע. למול זאת, יש את פקודת הנזיקין. זוהי פקודה ארוכה מאד הקשורה לדין האזרחי, אשר מסבירה בגין מה ניתן לתבוע אדם או גופים על נזקים שונים, וכן פיצויים הניתנים לאדם אשר תבע בגין נזק שנגרם לו. בתוך פקודת הנזיקין, מופיע תחת פרק "תרופות לעוולות" סעיף 87, אשר כותרתו היא פיצויים על לשון הרע בעיתון.

סעיף 87 בפקודת הנזיקין – פיצויים בגין לשון הרע בעיתון

חשוב לשים לב כי סעיף זה מדבר על פיצויים בלבד ולא על הגדרת לשון הרע או כל דבר אחר, אשר מפורט כבר בתוך חוק איסור לשון הרע. אבל למה בעצם יש סעיף מיוחד לפיצויים מעיתון? מכיוון שעיתון בניגוד לאדם פרטי, הוא תאגיד הכולל בתוכו כמה גורמים שונים. כמו כן, מדובר ספציפית על עיתון ולא תאגידים או חברות אחרות משום שבאופן טבעי, העיתון עוסק בפרסומים אודות אנשים, ולכן רוב תביעות לשון הרע – הן נגד עיתונים או גופי תקשורת אחרים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כמה דגשים שראוי להבין

1. את מי תובעים? כשאתם רוצים לתבוע עיתון שפרסם נגדכם השמצות, יש כמה גופים שאתם יכולים לתבוע – את מי שכתב, את המקור שמסר מידע, את העורך, וכן את המו"ל. בעצם החוק קובע כי לכל אחד מהנוגעים בדבר יש אחריות כלפיכם: הן לאדם שמלכתחילה יצר את השמועה אודותיכם, לאדם שרצה לפרסם זאת, לעורך אשר אישר את הידיעה, וכמובן למו"ל שכן רק בשל פעילותו הפרסום אודותיכם נהיה מופץ בכל הארץ.

2. ממי מקבלים פיצויים? כאן בדיוק מתערבת פקודת הנזיקין, ומוסיפה סעיף חשוב מאד על תביעות של לשון הרע. לפי פקודת הנזיקין, מי שאמור לשלם לכם את הפיצוי ברמת העיקרון הוא האדם הספציפי שתבעתם – יהא זה הכתב והעורך, המקור והכתב וכיו"ב. אולם מה קורה כאשר אותו נתבע פשוט לא יכול לספק את הפיצויים הדרושים? במצב כזה קובעת במדויק פקודת הנזיקין, כי הערבים לנתבע צריכים לספק את הפיצויים – ברוב המקרים, הכוונה היא בפועל למו"ל שנושא באחריות הכלכלית להוצאת העיתון, וזאת גם לפי כתבי ערבות שעליהם חתום מראש המו"ל. עם זאת, קובע החוק, כי אין אפשרות שסכום הפיצוי יהיה גבוה יותר מהסכום שנמצא בכתב הערבות.

3. גובה הפיצויים – הסעיף הבא אמנם לא נמצא בתוך פקודת הנזיקין, אך בית המשפט מתייחס שונה למימוש של חוק איסור לשון הרע אל מול תביעות של גופי תקשורת, ביחס לתביעות מול אנשים פרטיים. בית משפט השלום והמחוזי קבעו במספר תקדימים, כי גופי תקשורת באופן טבעי צריכים לשלם פיצויים גבוהים יותר לתובעים – וזאת מכיוון שהם גדולים יותר, עשירים יותר, ונושאים באחריות גבוהה יותר באשר לפרסומיהם.

אז מה זה אומר בפועל?

בפועל, פקודת הנזיקין בעצם קובעת כי בכל מקרה שבו אתם תובעים עיתון – הפיצוי אמור להגיע אליכם, אף אם האדם שנתבע לא יכול לשלם זאת. בעצם לכל גופי העיתונות בארץ יש גורמים אשר ערבים להם – שבמידת הצורך יעניקו לכם פיצויים. עם זאת, כדאי לדעת שבמידה והערבות מופעלת, היא תמיד תהיה מוגבלת בסכום מסוים, שאולי יהיה נמוך יותר מסכום התביעה.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף